Start

Välkommen till Fördel Jämtland – Folkpartisten Christoffer hemsida om politik

 

 

Folkpartiet liberalerna

Folkpartiet står på den enskilda människans sida. Målet för vår politik är att var och en ska ha frihet och möjlighet att försöka förverkliga sina drömmar och livsmål. Vi tror att människor klarar av att fatta egna beslut i sitt liv, baserat på förnuft och samvete.

Att vi tror på frihet innebär dock inte att vi tror på egoism. Vår frihet delar vi tillsammans med andra. En människas frihet får inte samtidigt medföra en annan människas ofrihet. Vi brukar kalla det för frihet under ansvar. Omtanken om de svaga är en viktig drivkraft för alla folkpartister. Solidaritet med de som svälter eller förtrycks i andra länder är en självklarhet.

Viktiga verksamheter som skola, sjukvård, äldreomsorg och polis ska självklart finansieras gemensamt, via skatten. Även om man inte har så mycket pengar, har man rätt till god utbildning, bra vård och en trygg tillvaro.

Vi tror på olikheter. Att visa respekt för andra och acceptera att vi människor gör olika val är en viktig del av vår ideologi. Vilken Gud man tror på – eller inte tror på – ska var och en bestämma själv. Om man är kvinna eller man eller kommer från ett annat land, ska inte spela någon roll för möjligheterna och ansvaret hemma eller på jobbet. Homosexuella har samma rätt till sin kärlek som andra.

Vi har alltid stått på demokratins sida, mot diktaturer, nazism och kommunism. Folkpartiet bildades ursprungligen för att genomdriva allmän och lika rösträtt i Sverige. Demokratin är en förutsättning för alla de friheter och den välfärd vi har idag.

Vi förespråkar en fri ekonomi. Företagsamhet och konkurrens är de välståndsbildande krafterna i ekonomin. De ska styras av vad du och jag som konsumenter efterfrågar.

Varför Folkpartiet behövs i ett Jämtland under förändring

– Folkpartiet står för demokrati, tolerans och förnuft.
– Folkpartiet företräder de tysta och utsatta grupperna i samhället.
– Folkpartiet arbetar för frihet, men under ansvar.

 


 

 

Lyckat exempel på integration i Jämtland & lokal entreprenörskap

Ayhan Farzini är kurd och kom till Sverige 2000. Ayhan är utbildad tandläkare, men var tvungen att fly från sitt liv i Kurdistan. Nedan presenterar vi hans tandläkarmottagning, där han nu har flera anställda

ayhan tandvård jämtland

 

Ayhan Farzini tandläkarpraktik i Östersund

 

tandläkare ayhhan farzini östersund

Vi vill hjälpa Dig att upprätthålla ett bett med friska tänder. Detta uppnår man med en god munhygien kombinerat med sunda kostvanor.Vi kan ge Dig råd hur Du bäst sköter Dina tänder, och fortlöpande kontrollera att detta fungerar. Hygienbehandling hos oss är ibland också en nödvändig del av detta förebyggande arbete, som Du faktiskt själv är nyckelpersonen i.

Om det ändå skulle bli nödvändigt att restaurerera någon del av bettet, gör vi tillsammans med Dig upp en terapiplan så att Du får den behandling som passar Dig bäst.

Vi har idag moderna tekniker för att åstadkomma ett resultat som tillgodoser Dina behov av väl fungerande och vackra tänder, och ett bekvämt fungerande bett.

Behandlingar och tandvård

Vi vill hjälpa Dig att upprätthålla ett bett med friska tänder. Detta uppnår man med en god munhygien kombinerat med sunda kostvanor.Vi kan ge Dig råd hur Du bäst sköter Dina tänder, och fortlöpande kontrollera att detta fungerar. Hygienbehandling hos oss är ibland också en nödvändig del av detta förebyggande arbete, som Du faktiskt själv är nyckelpersonen i. 

Om det ändå skulle bli nödvändigt att restaurerera någon del av bettet, gör vi tillsammans med Dig upp en terapiplan så att Du får den behandling som passar Dig bäst.

Vi har idag moderna tekniker för att åstadkomma ett resultat som tillgodoser Dina behov av väl fungerande och vackra tänder, och ett bekvämt fungerande bett. Om du går i tankarna att bleka tänderna hemma rekommenderar vi Vita Tanden som är specialister på estetisk tandvård och tandblekning. På Vita Tandens hemsida kan du läsa allt om test, recensioner och bloggare som testat tandblekning hemma.

Praktiken – Vårt team av tandläkare

Ayhans tandläkarpraktik har tre tandvårdsteam som arbetar i en ombonad miljö vid Östersunds torg. Cirka 2000 nöjda patienter har valt oss till sina tandläkare.

Våra patienter kallas till regelbundna kontroller och har efterhand uppnått en allt bättre munhälsa.Detta gör att vi idag kan erbjuda flera patienter att ansluta sig till praktiken.Vi hjälper dig gärna med alla eventuella tand- och munproblem. 

Vi samarbetar med specialister i kirurgi, rotbehandling, tandlossningssjukdomar och tandreglering, som med sin stora erfarenhet inom respektive område kan ge dig den allra bästa vård om Du så skulle behöva.

Praktiken är en mottagning i Praktikertjänst. Detta innebär att vi har tillgång till tjänster som gör att vi kan koncentrera oss på att sköta tandvården på bästa tänkbara sätt

Tandvårdsrädda

Om Du lider av tandvårdsrädsla är Du välkommen till oss. Du är inte ensam om ditt problem.De allra flesta tycker att tandläkarbesöket medför visst obehag. Åtta procent av en normal befolkning är så rädda att de till varje pris undviker att uppsöka tandläkare.

Vi har stor vana att ta hand om patienter med varierande grad av tandvårdsrädsla, och lång erfarenhet att med olika metoder (desensibiliserings-träning, hypnos, etc.) komma över detta problem. Prata med oss om Dina problem, så ska vi göra vårt bästa för att Dina kommande besök ska bli så lite obehagliga som möjligt.

Implantat för dig som saknar tänder

Saknar Du en eller flera tänder, eller möjligtvis alla tänder i en eller båda käkarna?Du kan få tänder som sitter fast i käken även om Du inte har egna rötter att fästa kronor och broar på.

Med modern implantat-teknik går det att utlova tillnärmelsevis 100 % lyckandefrekvens.

Metoden innebär att fästen i titan-metall inopereras i käkbenet. Dessa utgör, efter en inläkningsperiod på ca 3-6 månader, stöd för kronor och/eller broar som kan skruvas fast i implantaten.

Tandläkare Ayhan Farzini, specialist i oral protetik, genomför den protetiska behandlingen efter det att Du remitterats till kirurg för implantatkirurgin.

 

tandläkare ayhhan farzini östersund